Adventkyrkan

Umeå Adventkyrka

Menu

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Varför heter kyrkan Umeå Adventkyrka?
Det är alltså inte så att vi bara har öppet under Advent, utan vi heter så för att betona vår tro på och längtan efter Jesus återkomst (advent betyder ankomst)

Hur kommer det sig att ni har gudstjänster på lördag?
Enligt Bibelns skapelseberättelse gjorde Gud Sabbaten, alltså lördag, till en vilodag som han helgade och välsignade. Att han helgade och välsignade den betyder att han avskiljde den för ett visst ändamål och bakade liksom in en present i den. Vi förstår från Bibeln att ändamålet med Sabbaten är att vårda våra relationer med våra medmänniskor och med Gud. Det är en fantastisk gåva! Eftersom det Gud helgade och välsignade är tid snarare än plats så är det en gåva som är tillgänglig för alla. Det är bara att stanna upp och inbjuda Gud att välsigna. Denna kvalitetstid med vår himmelska Far har vårdats av Bibelns ”löftesfolk” Judarna, självaste Jesus, den tidiga kyrkan och kristna genom historien som hållit Bibelns auktoritet högre än traditioner. Eftersom vi vill vara trogna Bibeln och har erfarit Sabbatens välsignelser så tycker vi att kan fortsätta att göra som Jesus och apostlarna gjorde – nämligen mötas för Gudstjänst på Sabbaten.

Är inte Bibeln bara en sagobok?
Det beror väl lite på vad man lägger i ordet ”saga”. Om man med det menar en påhittad berättelse som förmedlar någon slags moralisk eller existentiell poäng, så visst finns det sådana i Bibeln – men det är bara en liten del av vad den innehåller.

Bibeln är i själva verket en samling böcker av mycket skilda genrer. Det finns poetiska böcker, visdomslitteratur, historiska krönikor, släktskildringar, novelliknande böcker, så kallad apokalyptisk litteratur och många andra typer. Ursprunget av Bibelns böcker spänner en tidsrymd på väl över 1000 år. Samtidigt upptäcker människor i varje ny generation att det knappast finns någon bok som är så tidslös och sann som Bibeln. Den berättar inte bara historien om Guds folk. Genom Bibelns text avslöjas Guds hjärta, men även läsarens. Testa så får du se…

Måste man bli religiös?
För det här livet räcker det långa vägar att vara en god människa, och kanske även i ”nästa”. Det kan kännas som en definitionsfråga – men man kan nog säga att alla människor på sitt sätt är religiösa. I stort sett alla har antaganden om ursprung, mål och mening som ytterst sett är metafysiska. Till vilken utsträckning sådan religiositet påverkar ens verkliga värderingar och handlande är en annan sak.

I kristenheten talas ofta om en ”räddande relation” med Jesus och det är också denna idé som skänker traditionell kristendom sin exklusivitet som vägen till Gud. Vi tror att räddningen finns i, och tack vare Jesus, men huruvida en relation med Jesus är det absoluta kravet för att få komma till himlen måste vi nog lämna osagt. Å andra sidan, eftersom Gud velat uppenbara sig genom historien och i synnerhet genom Jesus och korset så lockar det i alla fall oss till att vilja lära känna denna frälsare.